skip to Main Content

Gedy je proslavio svojih prvih 50 godina u poslu 2003. godine.  U tom periodu kompanija je prešla dug put od svojih prvih plastičnih kolekcija (u kojem je predstavila koncept „obojeni dizajn“) do današnjeg dana. Dizajnirana je za srednju i gornju klasu potrošača. Također je moguće pronaći i klasične proizvode kao što je Cucciolo toilet bowl brush holder od Makio Hasuike, koja je danas dio stalne postavke muzeja Moderne umjetnosti u New York-u od 1977. godine.

BRANDOVI U NAŠOJ PONUDI

Back To Top